To frontpage! Besøg Club Supplier!
   
   
   
   
   
 
Supplier - partnere:
Visit Post Denmark - International


Besøg Noratel Danmark A/S på Supplier.dk!


Besøg Hagens fjedre på Supplier.dk!


Besøg M-Comp!


Besøg Overgaard Transformere på Supplier.dk!

 
 

 
 
 
 

 
 
Adresse:   Leverandøren A/S
Rimsøvej 12
8585 Glesborg
 
Telefonnummer:   86 38 72 58
Faxnummer:   86 38 72 64
 
Kontaktperson:   Kim Pej
E-mail:   info@leverandoren.dk
 
Hjemmeside:   www.leverandoren.dk
 
Geografisk placering:   Jylland
 
Leverandøren A/S er repræsenteret inden for følgende brancher:
 
Brancher:   Ydelser:
Kabelmontage   El-test
Indkøb
Konfektionering
Kundeemballering
Macromelt Støbning
Varmeprægning